معرفی شرکت

شرکت ما به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. اما شاید بتوان این شرکت را یکی از زیباترین شرکت های موجود در منطقه نیز فرض نمود. گل های الوان که زینت بخش فضاها هستند گاه گیاهی داروئی اند و سبزینه هایی که از خاک رسته اند در موعد خویش محصولی کشاورزی فرض می شوند.

محصولات جدید

آخرین اخبار

رونمایی از دو محصول دارویی جدید

رونمایی از دو محصول دارویی جدید