کارخانه :  
 

تبریز - کیلومتر 10 جاده تبریز ، تهران - روبروی مرکز آموزش  جهاد کشاورزی
خیابان سرم دارو 
             تلفن :  5141 - 041  تلفاکس : 36309300 - 041
              تلفن گویای ارتباط با مشتری : 36309304 - 041
       کد پستی : 5169191636       صندوق پستی : 361-51745

دفتر تهران :

 
   بلوار مرزداران ـ نرسیده به خروجی یادگار امام شمال ـ خیابان فرشتگان ـ پلاک 3  
                تلفاکس :   44208943 - 44221723 - 44211613 - 021
             کد پستی : 1463813418     صندوق پستی : 6771-15875 

 

 پست الکترونیک :      info@sgco-infusion.com