کارخانه :
           تبریز - کیلومتر 10 جاده تبریز ، تهران - روبروی مرکز آموزش  جهاد کشاورزی - خیابان سرم دارو
           تلفن : (8 خط) 36309313 - 041   تلفاکس : 36309300 - 041
           تلفن گویای ارتباط با مشتری : 36309304 - 041
           کد پستی : 5495118997        صندوق پستی : 361-51745
          
دفتر تهران :
           بلوار مرزداران ـ نرسیده به پل یادگار امام شمال ـ خیابان فرشتگان ـ نبش سپهر یکم ـ پلاک 3  
             تلفاکس :   44208943 - 44221723 - 44211613 - 021
             کد پستی : 1463813418     صندوق پستی : 6771-15875 

 پست الکترونیک :      info@sgco-infusion.com