مـا در رگـهای بـیماران جـریان داریـم.
لیست محصولات دامی > دامی

دکستروز 50 درصد

شکل دارویی : محلول قابل تزریق - 100 میلی لیتر دسته دارویی :

سدیم بی کربنات 1/3 درصد

شکل دارویی : محلول قابل تزریق - 500 میلی لیتر دسته دارویی : الکترولیت

سدیم کلراید 7/2 درصد

شکل دارویی : محلول قابل تزریق - 1000 میلی لیتر دسته دارویی : الکترولیت

کلسیم- منیزیم- فسفر 40 درصد در دکستروز

شكل داروئي: محلول قابل تزريق در حجم 500 میلی لیتری دسته داروئي: افزایش دهنده کلسیم خون، تنظیم کننده منیزیم خون، تنظیم کننده فسفر خون

سدیم بیکربنات 8/4 درصد دامی

شكل داروئي : محلول قابل تزريق (انفوزيون): 100 میلی لیتر دسته داروئي: الکترولیت

کلسیم بوروگلوکونات 20 درصد

محلول برای تزریق (انفوزیون) - 500ml دسته دارویی : تامین کننده کلسیم خون

کلسیم-منیزیم-فسفات (CMP20)

محلول برای تزریق (انفوزیون) : 500ml دسته دارویی : تامین کننده کلسیم ، فسفر و منیزیم خون