اهدای جوایز مسابقه ویژه نشریه شماره 44 یاور حکیم



اهدای جوایز مسابقه ویژه نشریه شماره 44 یاور حکیم


مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز مسابقه ویژه نشریه شماره 44 یاور حکیم در تاریخ 10/12/90 انجام پذیرفت. جوایز برندگان هر 5 سئوال که کارت هدیه به مبلغ 000/500 ریال برای هر سئوال بود در حضور مدیران، روساء و سرپرستان شرکت کننده در سمینار مدیریت زمان توسط مدیریت محترم عامل به هر یک از برندگان اهداء گردید. ضمناً در این روز جایزه آقای جعفر عیدی برنده معمای نشریه شماره 43 نیز اهداء گردید. برندگان قرعه کشی پاسخ های صحیح به ترتیب سئوال آقایان حبیب بالانژاد، علیرضا حسینی پور، احمد پوردهقان، امیرپیام پاسبان قلعه و میرمسعود حسینی می باشند.



پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *