رکورد فروش محصولات جديدرکورد فروش محصولات جديد


در سال مالي که گذشت حدود 17% فروش ريالي شرکت متعلق به محصولات جديد با حجم کمتر از 500 ميلي ليتر مانند: آمپول هاي داروئي نووکائين، ليدوريتم، گلوگز و اينفيوکاليوم، محلول هاي انفوزيون اينفيونيدازول، اينفيولوکساسين، کلرور سديم 9/0و2/7 درصد، گمادز، دکستروز 5 و10 درصد، رينگر و مخلوط دکستروز و کلرورسديم مي باشد. مجوز فروش اين محصولات در سال هاي 86 و 87 دريافت شده بود.

 پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *