داروسازی شهید قاضی قهرمان فوتسال کارگری استانداروسازی شهید قاضی قهرمان فوتسال کارگری استان


مسابقات فوتسال انتخابی لیگ کارگری کشور جهت مشخص نمودن نماینده استان آذربایجانشرقی با قهرمانی تیم داروسازی شهید قاضی به پایان رسید. در این دوره از مسابقات که با شرکت تیم های از سراسر استان جهت مشخص نمودن تنها نماینده آذربایجانشرقی در مسابقات سراسری لیگ کارگری کشور برگزار شد تیم فوتسال داروسازی شهید قاضی توانست با وجود رقابتی سخت بین تیم های شرکت کننده با قاطعیت تمام قهرمان این دوره از مسابقات شده و سهمیه استان را به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است قبل از این نیز شش بار قهرمانی استان، یکبار قهرمانی و دوبار نایب قهرمانی کشور، یک مقام سومی و یک مقام چهارمی کشور در کارنامه موفق تیم داروسازی شهید قاضی در مسابقات انتخابی و قهرمانی فوتسال کارگری کشور وجود دارد.پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *