برگزاری دوره های اثربخشی آموزشی در داروسازی شهید قاضیبرگزاری دوره های اثربخشی آموزشی در داروسازی شهید قاضی


با عنایت به اعزام تعدادی از همکاران به دوره های آموزشی مختلف در خارج از شرکت و توجه به این مسئله که امکان برگزاری این دوره ها در داخل شرکت و برای تعداد بیشتری از همکاران وجود ندارد. در اقدامی جدید و به جهت آشنائی دیگر همکاران با مباحث دوره های مختلف، این همکاران در یک جلسه 15 الی 20 دقیقه ای چکیده ای از مطالب عنوان شده در دوره آموزشی را به صورت سمیناری ارائه و پیرامون آن به بحث و تبادل نظر می پردازند. برگزاری این نوع از جلسات که یکی از اهداف آموزشی شرکت می باشد و تابحال دو جلسه از آن برگزار شده با استقبال همکاران نیز همراه بوده است.
پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *