بازديد کادر درماني مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) اصفهان از داروسازی شهید قاضیبازديد کادر درماني مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) اصفهان از داروسازی شهید قاضی


يک گروه از کادر درماني مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) اصفهان در تاریخ 15/4/90 ميهمان شرکت بودند. در اين روز ميهمانان ضمن آشنائي و بازديد از قسمت هاي مختلف شرکت با پروژه هاي جديد شرکت نيز آشنائي پيدا نمودند.
پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *