تاریخ : يکشنبه 27 آبان 1397
کد 215

ارتباط دانشگاه با صنعت

بازدید و نشست مشترک بین اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مدیران داروسازی شهید قاضی در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت
در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از خطوط تولید و آزمایشگاههای این شرکت بازدید کردند و با مساعدت مدیریت محترم عامل داروسازی شهید قاضی جناب آقای دکتر باسمنجی و اساتید آن دانشگاه مقرر شد کارگروه های علمی و اجرایی جهت همکاری طرفین تشکیل یابد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 27 آبان 1397
  • ساعت 12
  • توسط مدیر سایت
نظرات شما
captcha refresh