تمدید مدت آگهی مناقصه

تمدید مدت آگهی مناقصه ژنراتور
1398/04/23

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
1398/04/22

ترکیب اعضای هیئت مدیره

ترکیب اعضای هیئت مدیره
1398/04/18

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ژنراتور از مورخ 98/4/23 به مدت یک هفته کاری تمدید شد.
1398/04/15

انتصاب

انتصاب آقای مهندس اکبر پورخردمند
1398/04/06

افتتاح تصفیه خانه صنعتی

افتتاح تصفیه خانه صنعتی و سیستم پالایش آنلاین داروسازی شهید قاضی
1398/04/06

بازدید

بازدید جناب آقای دکتر سرزعیم معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
1398/04/06

بازدید

بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و نماینده محترم مردم شریف بستان آباد جناب آقای دکتر وحدتی و هیات همراه از داروسازی شهید قاضی
1398/04/06

آگهی مزایده

آگهی مزایده
1398/03/26

اگهی پذیره نویسی

اگهی پذیره نویسی
1398/03/22