افزایش ظرفیت تولید و صادرات

افزایش ظرفیت تولید و صادرات
1398/09/16

محصول جدید (داروی دامی)

محصول جدید (داروی دامی)
1398/09/12

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
1398/09/03

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
1398/08/21

ارسال دارو جهت مراسم اربعین حسینی

ارسال دارو جهت مراسم اربعین حسینی
1398/07/14

هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی

هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی
1398/07/08

جلسه مشترک با استاندار محترم آذربایجانشرقی

جلسه مشترک استاندار محترم آذربایجانشرقی
1398/06/26

ترکیب اعضای هیئت مدیره

ترکیب اعضای هیئت مدیره
1398/04/18

افتتاح تصفیه خانه صنعتی

افتتاح تصفیه خانه صنعتی و سیستم پالایش آنلاین داروسازی شهید قاضی
1398/04/06

بازدید

بازدید جناب آقای دکتر سرزعیم معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
1398/04/06