آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
1398/08/21

ارسال دارو جهت مراسم اربعین حسینی

ارسال دارو جهت مراسم اربعین حسینی
1398/07/14

هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی

هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی
1398/07/08

جلسه مشترک با استاندار محترم آذربایجانشرقی

جلسه مشترک استاندار محترم آذربایجانشرقی
1398/06/26

ترکیب اعضای هیئت مدیره

ترکیب اعضای هیئت مدیره
1398/04/18

انتصاب

انتصاب آقای مهندس اکبر پورخردمند
1398/04/06

افتتاح تصفیه خانه صنعتی

افتتاح تصفیه خانه صنعتی و سیستم پالایش آنلاین داروسازی شهید قاضی
1398/04/06

بازدید

بازدید جناب آقای دکتر سرزعیم معاون محترم اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
1398/04/06

بازدید

بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و نماینده محترم مردم شریف بستان آباد جناب آقای دکتر وحدتی و هیات همراه از داروسازی شهید قاضی
1398/04/06

آگهی مزایده

آگهی مزایده
1398/03/26