انروفلوکساسین 10 درصد


آنتی بیوتیک


نام محصول : انروفلوکساسین 10 درصد
دسته دارویی :  آنتی بیوتیک
بسته بندی : ویال شیشه ای 
حجم (میلی لیتر): 50 - 100