دکستروز 10 درصد


تامین کننده آب و کالری


نام محصول : دکستروز 10 درصد
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : تامین کننده آب و کالری
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 250-500-1000