سدیم کلراید 0/45 درصد


تامین کننده آب و الکترولیت


نام محصول : سدیم کلراید  0/45 درصد
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : تامین کننده آب و الکترولیت
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 250-500-1000