پتاسیم کلراید 0/3 درصد در دکستروز 5 درصد


تامین کننده آب و الکترولیت و کالری


نام محصول : پتاسیم کلراید 0/3 درصد در دکستروز 5 درصد
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : تامین کننده آب و الکترولیت و کالری
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500