مانیتول 20 درصد


دیورتیک اسموتیک


نام محصول : مانیتول 20 درصد
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : دیورتیک اسموتیک
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500