محلول استریل چشمی بالانس سالت


محلول استریل شستشوی چشمی


نام محصول : محلول استریل چشمی بالانس سالت 
شکل دارویی : محلول شستشوی چشمی
دسته دارویی : محلول استریل شستشوی چشمی
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500 - 1000