محلول شستشوی سدیم کلراید 0/9 درصد


محلول استریل برای شستشو


نام محصول : محلول شستشوی سدیم کلراید 0/9 درصد 
شکل دارویی : محلول جهت شستشو
دسته دارویی : محلول استریل برای شستشوی 
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500 - 1000