محلول شستشوی گلایسین 1/5 درصد


محلول استریل برای شستشوی


نام محصول : محلول شستشوی گلایسین 1/5 درصد 
شکل دارویی : محلول جهت شستشو
دسته دارویی : محلول استریل برای شستشوی 
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر):  1000