دکستروز 50 درصد


تامین کننده آب و کالری


نام محصول : دکستروز 50 درصد  
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : تامین کننده آب و کالری
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50