منیزیم سولفات 50 درصد


تامین کننده الکترولیت


نام محصول : پتاسیم کلراید 15 درصد 
نام تجاری : اینفیومگنسول
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  تامین کننده الکترولیت
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50