منیزیم سولفات 20 درصد


تامین کننده الکترولیت


نام محصول : منیزیم سولفات 20 درصد  
نام تجاری : اینفیومگنسول
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  تامین کننده الکترولیت
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50