سدیم بی کربنات 8/4 درصد


الکترولیت ، عامل قلیایی کننده


نام محصول : سدیم بی کربنات 8/4 درصد  
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  الکترولیت ، عامل قلیایی کننده
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50