سدیم بی کربنات 7/5 درصد


الکترولیت ، عامل قلیایی کننده


نام محصول : سدیم بی کربنات 7/5 درصد  
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  الکترولیت ، عامل قلیایی کننده
بسته بندی : ویال شیشه ای
حجم (میلی لیتر):  50