لیدوکائین هیدروکلراید 1 درصد


بی حسی موضعی


نام محصول : لیدوکائین هیدروکلراید 1 درصد  
شکل دارویی : محلول تزریقی 
دسته دارویی :  بی حسی موضعی
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50