مترونیدازول 0/5 درصد


آنتی بیوتیک


نام محصول : مترونیدازول  0/5 درصد 
نام تجاری : اینفیونیدازول
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  آنتی بیوتیک
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  100