لووفلو کساسین 0/5 درصد


آنتی بیوتیک


نام محصول : لووفلو کساسین 0/5 درصد 
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  آنتی بیوتیک
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  100