محلول غلیظ کاردیوپلژیک


محلول پرفیوژن قلبی


نام محصول : محلول غلیظ کاردیوپلژیک   
نام تجاری : کاردیوپلژیک بلاد
شکل دارویی : محلول جهت پرفیوژن
دسته دارویی :  محلول پرفیوژن قلبی
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50