استامینوفن 10 میلی گرم در میلی لیتر


ضد درد ، ضد تب


نام محصول : استامینوفن 10 میلی گرم در میلی لیتر  
نام تجاری : اینفیو - ستامول
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :   ضد درد ، ضد تب
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):   100