اندانسترون 32 میلی گرم در 50 میلی لیتر


ضد تهوع


نام محصول : اندانسترون 32 میلی گرم در 50 میلی لیتر
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : ضد تهوع
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):   50