آمپول لیدوکائین هیدروکلراید 2 درصد


آنتی ریتمی


نام محصول : آمپول لیدوکائین هیدروکلراید 2 درصد 
نام تجاری : لیدوریتم
شکل دارویی : محلول تزریقی
دسته دارویی : آنتی ریتمی
بسته بندی : آمپول پلی اتیلنی
حجم (میلی لیتر):   5