سدیم کلراید 0/9 درصد


حلال


نام محصول : سدیم کلراید  0/9 درصد 
شکل دارویی : حلال
دسته دارویی : حلال
بسته بندی : آمپول پلی اتیلنی
حجم (میلی لیتر):   5