رانیتدین 50 میلی گرم در 50 میلی لیتر


مهار کننده اسید معده


نام محصول : رانیتدین 50 میلی گرم در 50 میلی لیتر  
نام تجاری : رانیتیجکت
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : مهار کننده اسید معده
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):   50