کلسیم بوروگلوکونات 40 درصد


تامین کننده آب و الکترولیت


نام محصول : کلسیم بوروگلوکونات 40 درصد
دسته دارویی : تامین کننده آب و الکترولیت
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500