سدیم کلراید 7/2 درصد


تامین کننده الکترولیت


نام محصول : سدیم کلراید  7/2 درصد
دسته دارویی : تامین کننده الکترولیت
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 250-500-1000