سدیم کلراید 0/9 درصد


تامین کننده آب و الکترولیت


نام محصول : سدیم کلراید  0/9 درصد
دسته دارویی : تامین کننده آب و الکترولیت
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500 - 1000