دکستروز 5 درصد


تامین کننده آب و کالری


نام محصول : دکستروز 5 درصد
دسته دارویی : تامین کننده آب و کالری
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500-1000