دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید 0/9 درصد


تامین کننده الکترولیت و کالری


نام محصول : دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید 0/9 درصد
دسته دارویی : تامین کننده  الکترولیت و کالری
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500-1000