دکستروز 3/33 درصد و سدیم کلراید 0/3 درصد


تامین کننده آب و الکترولیت و کالری


نام محصول : دکستروز 3/33   درصد و سدیم کلراید 0/3 درصد
دسته دارویی : تامین کننده آب و الکترولیت و کالری
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500-1000