سدیم بی کربنات 8/4 درصد


الکترولیت ، عامل قلیایی کننده


نام محصول : سدیم بی کربنات   8/4 درصد
دسته دارویی : الکترولیت ، عامل قلیایی کننده
بسته بندی : ویال شیشه ای 
حجم (میلی لیتر): 100