متوکلوپرامید 0/5 درصد


ضد تهوع


نام محصول : متوکلوپرامید 0/5  درصد
نام تجاری : متو کال اس جی
دسته دارویی :  ضد تهوع
بسته بندی : ویال شیشه ای 
حجم (میلی لیتر): 100