دگزامتازون 0/4 درصد


کورتیکو استروئید


نام محصول : دگزامتازون  0/4 درصد
نام تجاری : دگزاسون اس جی
دسته دارویی : کورتیکو استروئید
بسته بندی : ویال شیشه ای 
حجم (میلی لیتر): 50 - 100