دکستروز 50 درصد


تامین کننده کالری


نام محصول : دکستروز 50 درصد
نام تجاری : گلوکاوت اس جی
دسته دارویی : تامین کننده کالری
بسته بندی : ویال پروپیلنی 
حجم (میلی لیتر):  100