هیوسین بوتیل بروماید 20 میلی گرم در میلی لیتر


ضد اسپاسم


نام محصول : هیوسین بوتیل بروماید 20 میلی گرم در میلی لیتر
نام تجاری : هیوس اس جی
دسته دارویی : ضد اسپاسم
بسته بندی : ویال شیشه ای 
حجم (میلی لیتر): 50 - 100